Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Brod nad Dyjí
Obec Brod nad Dyjí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Brod nad Dyjí 45
691 81 Březí
obec: +420 519 519 147
místostarostka: +420 704 607 918
starostka: +420 603 324 180
administrativa: podatelna@brodnaddyji.cz
místostarostka: slancarova@brodnaddyji.cz
starostka: starosta@brodnaddyji.cz
obec: info@brodnaddyji.cz
WWW: brodnaddyji.cz
ID Datové schránky: yc4azyi
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Brod nad Dyjí 45
  691 81 Březí
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Brod nad Dyjí 45
  691 81 Březí
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: yc4azyi
3227753369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00283045
DIČ: CZ00283045

Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, osobně, písemně, telefonicky, elektronicky

Stížnost, návrh, podnět či písemnou, ústní nebo telefonickou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze uplatnit na podatelně obecního úřadu v Brodě nad Dyjí. Žádosti o poskytnutí informace lze zasílat na e-mail: info@brodnaddyji.cz

Podatelna

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Brod nad Dyjí vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Obec Brod nad Dyjí poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Brod nad Dyjí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 194,5 kB
Staženo: 30×
Vloženo: 20. 3. 2024

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 194,5 kB
Staženo: 30×
Vloženo: 14. 11. 2023

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 194,5 kB
Staženo: 35×
Vloženo: 14. 11. 2023

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 661,08 kB
Staženo: 38×
Vloženo: 14. 11. 2023

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 661,13 kB
Staženo: 32×
Vloženo: 14. 11. 2023

Poskytnutá informace 2023 Typ: , Velikost: 662.44 kB

Poskytnutá informace 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 4.05 MB

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Brod nad Dyjí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou na podatelně obecního úřadu.


nahoru